Bilgi Toplumu Hizmetleri Kapsamında Firma Belgeleri

İç Yönerge
Belge Adı İlan Tarihi Yükleme Tarihi İşlemler
ŞİRKET TEMSİL VE İMZA YETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK İÇ YÖNERGE 17.06.2016 28.10.2018
Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Belge Adı Toplantı Tarihi Toplantı Türü Yükleme Tarihi İşlemler
25.05.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 25.05.2018 2017 YILINA AİT GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 28.10.2018