Bilgi Toplumu Hizmetleri Kapsamında Firma Belgeleri

İç Yönerge
Belge Adı İlan Tarihi Yükleme Tarihi İşlemler
02.04.2013 TARİHLİ 1 SAYILI İÇ YÖNERGE GENEL KURUL ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 19.04.2013 24.08.2017
30.03.2016 TARİHLİ 2 SAYILI İÇ YÖNERGE SINIRLI YÖNETİM VE TEMSİL İLZAM 08.07.2016 24.08.2017
Genel Kurul Çağrısı
Belge Adı İlan Tarihi Yükleme Tarihi İşlemler
29.03.2017 TARİHLİ 2016 HESAP DÖNEMİ GENEL KURULA ÇAĞRI İLANI 06.03.2017 24.08.2017
12.07.2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI 21.06.2017 25.08.2017
06.12.2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI 15.11.2017 16.11.2017
29.03.2018 TARİHLİ 2017 HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI İLANI 14.03.2018 14.03.2018
27.04.2018 TARİHLİ 2017 HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI İLANI 11.04.2018 12.04.2018
29.03.2019 TARİHLİ 2018 HESAP DÖNEMİ GENEL KURULA ÇAĞRI İLANI 14.03.2019 14.03.2019
Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Belge Adı Toplantı Tarihi Toplantı Türü Yükleme Tarihi İşlemler
29.03.2017 TARİHLİ 2016 HESAP DÖNEMİ TOPLANTI TUTANAĞI 29.03.2017 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 24.08.2017
12.07.2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 12.07.2017 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI 25.08.2017
06.12.2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 06.12.2017 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI 11.12.2017
29.03.2018 TARİHLİ 2017 HESAP DÖNEMİ TOPLANTI TUTANAĞI 29.03.2018 29.03.2018 TARİHLİ 2017 HESAP DÖNEMİ TOPLANTI TUTANAĞI 02.04.2018
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 27.04.2018 27.04.2018 TARİHLİ 2017 HESAP DÖNEMİ TOPLANTI TUTANAĞI 02.05.2018
29.03.2019 TARİHLİ 2018 HESAP DÖNEMİ TOPLANTI TUTANAĞI 29.03.2019 29.03.2019 TARİHLİ 2018 HESAP DÖNEMİ TOPLANTI TUTANAĞI 03.04.2019
İptal veya Butlan Davasının Açıldığı İlanı
Belge Adı İlan Tarihi Yükleme Tarihi İşlemler
2017 YILINA AİT GENEL KURUL İPTAL DAVASI İLANI (T.C. İSTANBUL 11.ASLİYE TİC.MAHKEMESİ 2018/692) 14.03.2019 14.03.2019
GK.İPTAL DAVASI DURUŞMA GÜNÜ İLANI 13.05.2019 15.05.2019
2018 YILINA AİT GENEL KURUL İPTAL DAVASI İLANI (T.C. İSTANBUL 3.ASLİYE TİC.MAHKEMESİ 2019/411) 30.07.2019 03.08.2019
Şirket Sözleşmesi ve Değişiklikler
Belge Adı İlan Tarihi Yükleme Tarihi İşlemler
ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ 16.11.1989 25.08.2017
ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ 12.07.2011 25.08.2017
Temsile Yetkili Kişiler ve Bunların Temsil Şekillerini Gösterir Karar
Belge Adı İlan Tarihi Yükleme Tarihi İşlemler
30.03.2016 TARİH 2016-10 SAYILI KARAR TEMSİLE YETKİLİ KİŞİLER VE TEMSİL ŞEKLİ 08.07.2016 24.08.2017
29.05.2017 TARİH 2017-10 SAYILI KARAR TEMSİLE YETKİLİ KİŞİ GENEL MÜDÜR ATAMASI 06.06.2017 24.08.2017
06.12.2017 TARİH 2017-16 SAYILI KARAR TEMSİLE YETKİLİ KİŞİLER VE TEMSİL ŞEKLİ 15.12.2017 19.12.2017
Yönetim / Müdürler Kurulunun Pay Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Çağrı İlanı
Belge Adı İlan Tarihi Yükleme Tarihi İşlemler
2015 YILI DÖNEM KARININ DAĞITILMASINA İLİŞKİN 2018-17 NOLU KARAR İLANI 05.06.2018 05.06.2018