Bilgi Toplumu Hizmetleri Kapsamında Firma Belgeleri

Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Belge Adı Toplantı Tarihi Toplantı Türü Yükleme Tarihi İşlemler
Yönetim Kurulu Karar Defteri 22.09.2017 Yönetim Kurulu 26.10.2017
Diğer Belgeler
Belge Adı Yükleme Tarihi İşlemler
Ticaret Sicil Gazetesi 26.10.2017